a.k.a. maliit na SuzanneNoong 1890, si Rizal ay nagpunta sa Brussels, Belgium dahil sa mataas ang “cost of living” sa Paris, France.

Doon sa Brussels, tumira si Rizal sa isang boarding house ng magkapatid na babaeng Jacoby. At habang lumipas ang panahon, si Rizal at si Suzanne ay nag-ibigan. Hindi nagtagal at umalis na si Rizal sa Brussels para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Umiyak si Suzanne dahil sa pag-alis ni Rizal, pero nagpatuloy pa ring sumulat kay Rizal, kahit na hindi na sinasagot ang kanyang mga sulat. Sa mga sulat ni Suzanne, sobrang umaasa siya na babalikan pa siya ni Rizal at nanabik sa kanyang pagbabalik.

Ang iskalptyur ni Suzanne, na ginawa ni Rizal, ay ipinadala ni Rizal kay Valentin Ventura.